logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

Art Of The Overhead 2005

Art of the overhead var en utställning där samtliga deltagare skulle arbeta med overhead-apparater som utgångspunkt. Mitt verk var en slinga med overheadfilm på ca 3 meter som presenterade det då pågående grodprojektet (se Grod skolan ). Med hjäp av valsar och mekanik från gamla kopiatorer fick jag slinga att sakta loopa runt, och skapade på så sätt en "overhead-film". Utställningen initierades och kurerades av Kristoffer Gansing och Linda Hilfling