logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

Büro21 Live & Intermedia Konst
Mellan 2002 - 2006 drev jag tillsammans med Nicolas Hansson Büro21. Vi ville visa upp intressanta liveakter som vi stött på, antingen i vårt kontaktnät eller genom tips. Vi ville också öppna upp Galleri 21 för en ny publik som kanske inte annars går på konstutställningar.

Under den tiden vi höll på spelade vi en betydande roll i Malmös utveckling som en av de mer intressanta städerna för experimentell ljudkonst och musik i Sverige. Vi bjöd på spelningar med artister från Danmark, Finland, Tyskland och Spanien för att ta några som inte kom från Sverige.

Vi arrangerande även ett utbyte med Galleri Myymälä2 i Helsingfors där vi presenterade svenska artister under två kvällar.
Vårt sista arrangemang var tre workshops i Circuitbending i Sverige, Norge och Danmark med gruppen Association of Experimental Electronic från Finland.

Büro21 fick stöd från Nordisk kulturfond och Malmö Stad.

Büro21 har kvar sin hemsida, där kan man se vilka artister och arrangemang som gjordes. www.galleri21.com/buro21