logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

D!sturbances Charlottenborg Danmark 2003

freq_out 1.0, Disturbances (Sound As A Space Creator) Charlottenborg, Copenhagen, Denmark (curator Carl Micael von Hauswolf)


Under 2002-03 gick "Imagineering - konst och teknik",en ettårig vidareutbildning för konstnärer och tekniker vid K3 i Malmö. Vårt slutprojekt var att visualisera workshopen på Charlottenborg.

Workshopen under ledning av CM von Hauswolf, gick ut på att tolv ljudkonstnärer fick undersöka varsin del av det hörbara frekvensområdet.

Min idé var att leda ner workshopsdeltagarnas ljud i akvarier för att i dem utbilda fiskar från sjöarna i Köpenhamn,som efter utställningen skulle återvända som utbildade ljudkonstnärer. Tyvärr visade sig miljön i akvarierna inte lämpad för fiskar och risken att de inte skulle överleva var för stor, därför fick de släppas ut omgående.

Verket bestod av sex akvarier i trappan mellan entrén och workshopsvåningen. Varje akvarium var bestyckat med två högtalare, tolv totalt - en för varje deltagare i workshopen.