logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

Galleri 21 Malmö

Mellan 2000 och 2006 har jag varit aktiv på Galleri 21 i Malmö. Det är ett litet galleri med inriktning på Nordisk samtidskonst. Mitt arbete där bestod främst i att hjälpa konstnärerna med hängning av utställning. Via projekt kom vi bland annat till Glouster, England. Göran Green, som är huvudansvarig för Galleri 21, har också varit kurator för flera utställningar på Kunstlaboratoriet i Vestfossen, Norge där jag har följt med som tekniker.

Under min tid på Galleri 21 drev jag och Nicolas Hansson även Buro21 ett projekt för live och intermedia konst i galleriets lokaler.

Galleri 21 har en egen hemsida: www.galleri21.com