logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

Aron Skola För Grodor 2006 -

Är ett pågående projekt som handlar om hur vi ska kunna förmedla mänsklig kunskap till andra varelser på jorden. Hittills har det varit aktuellt att utbilda grodor då de lever under akut hot. Min tanke är att genom att utbilda dem ge dem verktyg att kunna förbättra sina levnadsförhållanden.

Projektet startade med en skola i Johanneskyrkan i Malmö 2006, som ledde till en mer permanent grodskola i ett växthus. En skola har också gjorts i Vetlanda konsthall 2007

Projektet är omfattande och väldokumenterat på sin egen hemsida http://frogs.fumca.net