logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

Instrument / Elektronik
Då jag inte har några större kunskaper i att spela "riktiga" instrument har jag istället intresserat mig för att konstruera instrument/apparater som jag kan spela på. Mycket av det är modifieringar av befintliga prylar sk. circuit-bending.

Rock Stick
Rock Stick är i grunden en fyra-kanals sampler uppbyggd i Max/Msp. Vad som gör den unik är interfacet, vilket hålls som en gitarr. Idén med Rock Stick är att när jag spelar med den hela tiden sampla nya ljud från dem jag spelar med. Det är alltså ett improvisationsinstrument som helt bygger på att man spelar tillsammans.

Drum Bots
Drum Bots uppstod från behovet att ha en rytmsektion i MyFumca. Jag och Mats Björk ville ha med ett beat när vi spelade, men kände att samplingar eller en trummaskin inte riktigt var det vi letade efter. Vi bestämde oss för att bygga en mekanisk trummaskin som spelar på ett riktigt trumset. Av praktiska skäl skulle trumrobotarna vara små och portabla och kunna fästas på vilket trumset som hest så vi skulle slippa släpa på trummor.

Sample Box

Demon Finder

Drum Roll