logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

Overhead Sun 2009

Ett verk som presenterades på Art of the Overhead festivalen 2009. Verket är ett slutet ekosystem, där krassefrön har planterats i en näringsgel (agar-agar + växtnäring) i ett akvarium. Akvariet har placerats upp och ner på en overhead projektor där den vanliga lampan har bytts ut mot växtlampor. Då hela installationen placerades i ett helt mörkt rum ersatte overheadprojektorn solen och krassen växte neråt.