logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

Prototyp Kommunikation Med Ekosystem


Ett akvarium utrustat med mikrofon och högtalare både inne i vattnet och utanför. Publiken kunde spela in ljud från insidan men också spela in meddelanden till biomassan inuti akvariet. Akvariets innehåll var hämtat från en liten bäck i närheten och återfördes dit efter utställningen var slut.