logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

Remixed Enivronment 2004


En utställning på Galleri Pictura i Lund 2004. Verket bestod av elva små högtalare på tunna ben som samspelade ett stycke baserat på manipulerade inspelningar av min egen röst. Ljudet spelades upp från 3 synkroniserade DVD-spelare med 5.1 ljudutgång. Utöver det visades ljudinstallationen från utställningen Werkzuge Unt Einheiten i Berlin.