logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

Skånes Konstförening

Föreningen grundades 1904 och har på senare år blivit en viktig del i Skånes konstliv. Skånes konstförening driver ett galleri där konstnärer med anknytning till Skånes visas.

Under 2009 bedriver Skånes konstförening ett projekt för scen-, live- och cross-overkonst som har fått stöd från Malmö Stad, Region Skåne och Statens Kulturråd.

Jag är ordförande i föreningen sedan 2008