logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

The Sweded Session
Jag deltar i The Sweded Session på galleri KRETS, Malmö, med ovanstående kortfilm, vilken är en utbildningsfilm till mitt projekt "Grodskolan"

Om the Session:
The Session är en grupp bestående av åtta konstnärer och designers baserade i Amsterdam, som har publicerat tematiska och interdisciplinära fanzine sedan september 2007. Gruppen arbetar inte utifrån någon statisk mall eller med något återkommande grundtema, utan utgår från en process där varje nummer dirigeras av en av de åtta medlemmarna. Denna person ansvarar för redigering, design och produktion. Inför varje session bjuds även ett antal gäster in att delta, däribland jag.

För detta nummer kommer The Session att arbeta kring temat
‘Sweded’, som refererar till Michel Gondrys film ‘Be Kind Rewind’, där huvudkaraktärer börjar återskapa filmer genom att själva agera skådespelare och använda billiga specialeffekter för att sedan kalla det ‘a sweded film’

The Sweded Session kan vara en imitation, en kopia, en parafras, en re-make eller ett återskapande av något som redan existerar. Det kan även handla om associationer och det faktiska mötet med Sverige i och med att The Session flyttar från Amsterdam till Malmö för en veckas experimenterande. Mötet med och tolkningarna av Sverige blir därmed automatiskt något som kan definieras som ’sweded’.

The Sweded Session kommer att skapas på plats under veckan som The Session är i Malmö. Gruppen kommer att bjuda in lokala konstnärer för ett samarbete och resultatet kommer att presenteras på KRETS i form av en utställning och en publikation.

För mer information: