logo
Navigation: Home | Verk | Links | Site Map

Werkzeuge Und Einheiten Berlin 2002


Installationen gjordes av små högtalare på vilka jag fäst små glödlampor. Dessa spreds ut på väggarna och i taket i utställningsrummet som var nästan helt mörk. För mig påminner de om någon slags insekt - kackerlackor som sitter och försöker kommunicera på väggarna. Ljudet ligger på fyra spår som är olika långa, på så sätt uppstår en variation i ljudbilden. Allt ljud har jag gjort med munnen.